Het volgen van een "proef"-training is mogelijk zonder lidmaatschap van de vereniging.


Na maximaal 2-3 "proef"-trainingen moet wel worden ingeschreven. Het lidmaatschap bedraagt per jaar € 15,- voor junioren (tot en met 18 jaar) en € 25,- voor senioren. Betaling gaat met een machtiging. Ons verenigingsjaar begint in September. Daarnaast betaal je per jaar voor de trainingen die je volgt. Activiteiten zijn over het algemeen kostenloos (uitgezonderd reis en verblijfkosten).

Inschrijven kan via de website "Mijn Top-it".

De kosten van de toegang van de hal moeten afzonderlijk aan de hal worden voldaan.