De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en het doen bevorderen van de klimsport in al zijn verschijningsvormen vanuit een recreatieve, sociale en sportieve context.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het aanbieden van recreatieve trainingen ter verbetering van de klimtechniek;
  • het aanbieden van trainingen als voorbereidingen op lokale, regionale, nationale en internationale sportklimwedstrijden;
  • het organiseren van evenementen, zoals klimwedstrijden;

De vereniging heeft geen geldelijk winstdoel en mag geen winst onder de leden verdelen.