De Achtknoop

Als je in staat bent blindelings een zaksteek te leggen, dan is de knoop die in dit artikel besproken wordt snel aan te leren. We hebben het over misschien wel de meest gebruikte knoop in de klimsport: De Achtknoop. De achtknoop ontleent zijn naam aan z'n karakteristieke uiterlijk; namelijk de vorm van het cijfer 8! Dat maakt het gemakkelijk deze knoop te herkennen, en fout gelegde achtknopen snel te ontdekken. De achtknoop is een relatief grote knoop met ruime bochten, waardoor hij relatief weinig verzwakking van de sterkte van het touw veroorzaakt. Ook maakt dit de achtknoop na belasting nog redelijk gemakkelijk los te maken.

Eerst maar eens de achtknoop in beeld, hier gelegd in een uiteinde van een lus van het klimtouw. Vergeleken met de zaksteek vraagt deze knoop één extra handeling.

volgorde_k

Zoals je ziet een mooie manier om een lus in een touw-uiteinde te maken. Dit is dan ook de belangrijkste toepassing. Belangrijk: bij het leggen van de knoop de lus niet te groot maken (er hoeft alleen maar een karabiner in te passen) en het losse touwuiteinde moet minimaal 10 cm uit de knoop steken. Een andere handige "vuist"regel is dat het vrije einde 2 vuisten breed moet zijn! De achtknoop kan ook op een andere manier gelegd worden, deze is bij zelfstandige klimmers vaak welbekend. De zogenaamde teruggestoken acht gebruik je om je direct in te binden in de gesloten inbindlus van je gordel. Zie hier de methode:

gestoken_k

Toepassingen

De belangrijkste toepassing van de achtknoop is uiteraard het inbinden in het klimtouw.Daarbij is de teruggestoken methode de meest directe, en ook de veiligste. Het vraagt uiteraard wel van klimmer dat deze de knoop foutloos kan leggen. In sommige klimhallen in Nederland wordt indirect ingebonden, er hangen dan voorgeknoopte achtknoop lussen in de toprope touwen. Met een daarvoor geschikte karabiner (b.v. Belaymaster) wordt deze lus aan de gordel bevestigd. De indirecte inbind methode wordt ook toegepast bij het inbinden op de gletscher door alpinisten. Verder wordt de achtknoop nog wel gebruikt om prusiktouwtjes af te knopen, net als de eerder behandelde zaksteek. De achtknoop wordt ook wel gebruikt als stopknoop in het vrije einde van het klimtouw bij zekeren en abseilen. Bij deze toepassing wil de knoop echter nog wel eens loswerken. Door de knoop in een lus te leggen blijft deze wel beter zitten.

Nadelen

Ook de achtknoop heeft zijn nadelen. Het leggen van knoop moet correct gebeuren, dus goed goed aangeleerd en geoefend zijn. De verzwakking door de achtknoop in een touw valt mee, maar bedraagrt nog altijd ca. 35%. Verder wil de achtknoop bij veelvuldig vallen, b.v. bij het uitwerken van moeilijke routes, erg vast gaan zitten. Inbinden met de Bulin-knoop (zie een van de volgende artikelen) kan dan een betere oplossing zijn.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuur dan een mailtje naar: veiligheid@top-it.org

Over knopen in het algemeen; een knoop voor de klim- en bergsport moet makkelijk te leggen zijn, niet losgaan bij het beoogde gebruik, en na belasting weer relatief eenvoudig te openen zijn. De knoop moet goed herkenbaar zijn om correct/incorrecte legging te herkennen. daaruit volgt ook dat hoe simpeler de knoop hoe beter deze zal voldoen. Ingewikkeld uitziende knoopconstructies kunnen er indrukwekkend uitzien maar totaal ongeschikt zijn voor klimmen. Ook is belangrijk te weten dat een knoop altijd het touw of band zal verzwakken.